STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ICH RODZIN I OPIEKUNÓW

G A L E R I A

Pierwsza z naszych galerii, przedstawiająca zdjęcia z różnych imprez, w których braliśmy udział bądź byliśmy ich organizatorami.