STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ICH RODZIN I OPIEKUNÓW

K O N T A K T

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHICH RODZIN I OPIEKUNÓW

N   A   D   Z   I   E   J   A

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

ul. Rozłogi 12 m 112

01-310 Warszawa

NIP: 522-26-46-159

REGON: 0151880074

KRS: 0000117944


BANK PEKAO S.A. XIII O/W-wa

70 1240 2034 1111 0000 0308 5550