STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ICH RODZIN I OPIEKUNÓW

W S P I E R A J  N A S

1% DLA Stowarzyszenia N A D Z I E J A - Wypełnij swój PIT w domu.
Możesz kliknąć na "PIT" i ściągnąc bezpieczny program od nas.
W prosty i szybki sposób wypełnisz swój PIT w domu, a przy okazji pomożesz i przekażesz naszym podopiecznym swój 1%.

Jeśli wypełniasz PIT w urzędzie, to:

(PIT 28 - POZ.135, PIT 36 - POZ. 311, PIT 36L - POZ.107, PIT 37 - POZ.123 lub PIT 38 - POZ.59)
W części ?Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP" wpisz:

1. NUMER KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO (KRS):

KRS: 0000 117 944
2. WNIOSKOWANĄ KWOTĘ PODATKU, NIE WYŻSZĄ NIŻ 1% NALEŻNEGO PODATKU
(po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2011r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2012r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2013r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014r.