STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ICH RODZIN I OPIEKUNÓW

O  N A S

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Opiekunów "N a d z i e j a" powstało pod koniec grudnia 2001 z inicjatywy Rodziców i Opiekunów osób niepełnosprawnych. Osobowość prawną otrzymało 17 czerwca 2002 roku. Po spełnieniu warunków określonych w Ustawie z dnia 24.04.2003 roku o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie decyzją KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO z dnia 23.08.2003 Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie skupia osoby o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej oraz ich opiekunów. Działalność Stowarzyszenia ukierunkowana jest na: integrację osób niepełnosprawnych (ich rodziców i opiekunów) w celu tworzenia optymalnych warunków ich egzystencji; wyrównanie szans korzystania z różnych form integracji, programów zdrowotnych i dydaktycznych - niezależnie od statusu materialnego; wrażliwość na problemy życiowe swoich podopiecznych i gotowość pomocy w każdej sytuacji.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na statucie, który wytycza cele osiągane między innymi poprzez: czynne podejmowanie różnych działań integracyjnych, takich jak imprezy z okazji Świąt Bożego Narodzenia (upominki dla dzieci), Świąt Wielkiej Nocy, Dnia Dziecka; współorganizacja z samorządem Dzielnicy obchodów Dni Osób Niepełnosprawnych na Bemowie; organizowanie turnusów rehabilitacyjnych w okresie wakacyjnym (pod kątem rehabilitacji i wakacyjnego odpoczynku dla dzieci); współpraca z organami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi w celu pozyskiwania zwolenników realizacji naszych programów; dążenie do uruchomienia na terenie Dzielnicy Bemowo całodobowego Ośrodka Opieki nad osobami niepełnosprawnymi; podjęcie inicjatywy budowy mieszkań chronionych.

Wspieranie Środowiskowego Domu Samopocy nr 1 przy ul. Rozłogi 10 dla osób z upośledzeniem umysłowym. Uczestnicząc w pozyskiwaniu środków finansowych na cele terapeutychne umożliwiające realizację dodatkowych zajęć, które pomagają w pełniejszym funkcjonowaniu w środowisku. Stowarzyszenie czyni starania przy współpracy z organem Samorządowym Dzielnicy Bemowo do stworzenia programu umożliwiającego pozyskiwanie środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM LUDZIOM, KTÓRYCH WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ POMAGA W REALIZOWANIU NASZYCH SZCZYTNYCH CELÓW WYNIKAJĄCYCH Z ZAŁOŻEŃ STOWARZYSZENIA.


Kronika Stowarzyszenia

N A D Z I E J A

Rok zał. 17. 06. 2002


Stowarzyszenie Osób niepełnosprawnych ich Rodziców i Opiekunów osób niepełnosprawnych. Osobowość prawną otrzymało 17 czerwca 2002 roku.
Po spełnieniu warunków określonych w Ustawie z dnia 24.04.2003 roku o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie decyzją KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Z dnia 23.08.2003 Stowarzyszenie uzyskało statut organizacji pożytku publicznego.
Stowarzyszenie skupia osoby o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej i Intelektualnej oraz ich opiekunów. Działalność Stowarzyszenia ukierunkowana jest na:

Integrację osób niepełnosprawnych (ich rodziców i opiekunów)w celu
Stworzenia optymalnych warunków ich egzystencji,
Wyrównanie szans korzystania z różnych form integracji, programów zdrowotnych i dydaktycznych - niezależnie od statusu materialnego. Wrażliwość na problemy życiowe swoich podopiecznych i gotowość pomocy w każdej sytuacji.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na statucie, który wytycza cele osiągane między innymi poprzez :
Czynne podejmowanie różnych integracyjnych takich jak: imprezy z okazji Świąt Bożego Narodzenia (upominki dla dzieci), Świąt Wielkiej Nocy, Dnia Dziecka.
Współorganizacja z samorządem obchodów Dni Osób Niepełnosprawnych na Bemowie.
Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych w okresie wakacyjnym (pod kątem rehabilitacji i wakacyjnego odpoczynku dla dzieci).
Współpraca z organami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi w celu pozyskiwania zwolenników realizacji naszych programów.
Dążenie do uruchomienia na terenie Dzielnicy Bemowo całodobowego Ośrodka Opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
Podjęcie inicjatywy budowy mieszkań chronionych.

I tak w 2002 roku :

Odbyło się zebranie założycielskie , wycieczka do jednostki Wojskowej w Mielnie i pobyt w Stegnie. W grudniu odbyło się spotkanie Wigilijne.

Rok 2003.

W 2003 roku rozpoczęliśmy spotkaniem Wielkanocnym, następny był piknik integracyjny na Bemowie, ulica Integracyjna, Dzień Dziecka, rehabilitacja wodna, wczasy rehabilitacyjne w Osieku, II spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, II Rocznica istnienia ŚDS, a także Wigilia organizowana przez Stowarzyszenie i ŚDS.

Rok 2004.

Stowarzyszenia zrzeszone w Związku Stowarzyszeń na rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Dorosłym ;Zawsze Razem; 10 stycznia w SP nr 82 zorganizowały spotkanie choinkowe i bal przebierańców, następnie było spotkanie Wielkanocne w ŚDS, Dzień Matki i Ojca, ćwiczenia rehabilitacyjne w SP nr 82, Tydzień Osób Niepełnosprawnych - Bemowo 2004r. ,III Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Bemowo 2004r. Zdobycie II miejsca w zawodach w Stawiskach za które Stowarzyszenie Nadzieja otrzymało dyplom. Wczasy rehabilitacyjne - Stawiska
2004r. Wycieczka do Krakowa ,Oświęcimia i Wieliczki.
Grzybobranie, Spotkanie Wigilijne Stowarzyszeń.

Rok 2005.

Rok 2005 rozpoczęliśmy podobnie od spotkania choinkowego i balu przebierańców.
Na nazwisko pani Prezes Ilony Sawickiej otrzymaliśmy podziękowania za współpracę od pana burmistrza Dzielnicy Bemowo. Następnym punktem naszych działań był tydzień Osób Niepełnosprawnych, wczasy rehabilitacyjne w Okunince 2005r. wycieczka do Sanktuarium w Licheniu, Wigilia 2005r. Uroczystości pogrzebowe naszej podopiecznej pani Stefani Kuczyńskiej. Otrzymaliśmy także podziękowanie za współpracę w organizowaniu Dni Osób Niepełnosprawnych od pani Dyrektor OPS Dzielnicy Bemowo.

Rok 2006.

Rok ten rozpoczął się podobnie jak w latach poprzednich tzn. choinką i balem przebierańców, dalej wycieczka do Bogatyni, Dni Osób Niepełnosprawnych. Otrzymaliśmy również dyplom za aktywny udział w II Bemowskim Biegu Zdrowia, Wczasy rehabilitacyjne w Dąbkach, spotkanie Wigilijne.

Rok 2007.

Rok 2007 rozpoczął się też choinką i balem w maju pojechaliśmy na wycieczkę w Bieszczady, Tydzień Osób Niepełnosprawnych - Bemowo 2007r. Kolejny dyplom dla Stowarzyszenia za udział w III Bemowskim Biegu Zdrowia, turnus rehabilitacyjny w Jarnołtówku, wycieczka do Jesenik, spotkanie Wigilijne 2007r.

Rok 2008.

Rok 2008 rozpoczęliśmy od Spartakiady Osób Niepełnosprawnych, otrzymaliśmy zaproszenie na spotkanie ze sztuką do Amfiteatru Bemowo, następnie były Dni Osób Niepełnosprawnych, turnus rehabilitacyjny w Sarbinowie gdzie zwiedzaliśmy ogrody ;HORTULUS; w Dobrzycy, w dniu 04 08 2008r. Uczestniczyliśmy w uroczystościach pogrzebowych naszej koleżanki Marzenki Skrzek. Kolejną wyprawą był wyjazd do Zielonej Góry na winobranie, oraz wycieczka do Berlina. 13 Grudnia byliśmy na kuligu. Ostatnim wydarzeniem tego roku był Sylwester 2008/2009.

Rok 2009.

Ten rok rozpoczęliśmy w maju od Tygodnia Osób Niepełnosprawnych, gdzie zaproszonymi gośćmi byli górale. Następnie była VIII Spartakiada Osób Niepełnosprawnych, dalej turnus rehabilitacyjny w Gościmiu. We wrześniu byliśmy na wycieczce w Kazimierzu Dolnym i Nałęczowie. Kolejnym był piknik w Julinku i na zakończenie roku Sylwester 2009/2010.

Rok 2010.

W lutym 2010 roku byliśmy na turnusie rehabilitacyjnym w sanatorium Tęcza w Ustce. Natomiast na Majówkę zwiedzaliśmy Ełk i czerwone bagna. Dzień Dziecka w Julinku. IX Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. 12.06.2010 Tydzień Osób Niepełnosprawnych. Lipiec 2010r. Turnus rehabilitacyjny Duszniki Zdrój i Czechy.

Rok 2011

Rok 2011 rozpoczęliśmy majówką czyli wyjazdem kierunek Suwałki - Augustów.Na tej wycieczce zwiedzaliśmy też Kowno i płynęliśmy gondolami aż do Rospudy. Następnie 7 maja w Bemowskim Amfiteatrze odbył się piknik rodzinny. W dniu 4 czerwca obchodziliśmy Dzień Dziecka w ośrodku w Julinku. 11 czerwca odbył się piknik rekreacyjno-sportowy o tematyce Kultura Romów.W dniach 10-24 lipca był wyjazd na turnus rehabilitacyjny w Gościmiu. Po powrocie zwiedzaliśmy Centrum Kopernika. Rok zakończyliśmy spotkaniem Sylwestrowym.

Rok 2012

Ten rok rozpoczęliśmy od pogrzebu Naszej koleżanki Katarzyny Wójtowicz.
W kolejnych miesiącach miały miejsce następujące wydarzenia.
Na majówkę wybraliśmy sie w okolice Elbląg - Ostróda. Zwiedzaliśmy też oceanarium w Gdyni.
W dniu 26 maja odbył się piknik rekreacyjno-sportowy o tematyce meksykańskiej.
Następnym, wartym odnotowania wydarzeniem, była spartakiada osób niepełnosprawnych na Rozłogi.
2 czerwca miał miejsce wyjazd do Julinka z okazji dnia dziecka.
3 czerwca wybraliśmy się do teatru na spektakl Alladyn.
Wzięliśmy również udział w nadaniu nowego imienia dla sztandaru szkoły nr.82, którego częściowo byliśmy sponsorami w kwocie 500 zł.
Kolejnym istotnym wydarzeniem, był wyjazd letni do Sarbinowa ( turnus rehabilitacyjny).
15 września w ośrodku w Julinku odbyło się uroczyste 10-lecie Naszego Stowarzyszenia.
Zamiast grudniowego zebrania w dniu 15 grudnia odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne na którym podopieczni otrzymali zamiast paczek bony towarowe w kwocie 100 zł od osoby.

Rok 2013

Rok 2013 rozpoczęliśmy Walnym Zebraniem Sprawozdawczo Wyborczym Członków Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 13.03. Podczas zebrania Pani Prezes Ilona Sawicka złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska, prezesem wybrana została Pani Anna Gumny będąca dotychczas członkiem Zarządu.
W dniach 30.04. – 03.05. wyjechaliśmy na majówkę do miejscowości Susiec - wycieczkę z cyklu „Poznaj swój kraj”.
W dniu 08.06. z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy całodzienny pobyt dla członków Stowarzyszenia na pikniku sportowo-rekreacyjny w Puszczy Kampinoskiej - w Wiejcy.
W ramach współpracy z Ośrodkiem Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych, przy ulicy Rozłogi w dniu 10.06.2013r. braliśmy udział w Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych w Dzielnicy Bemowo, w ramach obchodów Dni Osób Niepełnosprawnych na Bemowie.
W dniu 15.06.2013r na terenie Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi Nr 82 przy ul Górczewskiej 201 odbył się piknik sportowo-rekreacyjny w ramach obchodów Dni Osób Niepełnosprawnych w Dzielnicy Bemowo.
W dniach 07.07 – 21.07. przebywaliśmy na turnusie rehabilitacyjnym w Wągrowcu w ośrodku „Wielspin”. Podczas pobytu uczestniczyliśmy w wycieczce do Rogowa i Biskupina, odbyła się również I Spartakiada „NADZIEI”.
Dnia 08.09. zostaliśmy zaproszeni do udziału w pikniku organizowanym przez Urząd Dzielnicy - Bemowo i kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Aniołów. Piknik ten nosił nazwę Bemowo z Aniołami.
Następnie, w dniu 28.11. zaproszeni zostaliśmy do udziału w Gali Osób Niepełnosprawnych, w sali Kongresowej.
Rok zakończyliśmy uroczystym spotkaniem Wigilijnym które odbyło się dnia 21.12.2013r w Bemowskim Centrum Kultury .